Maxus 22 Solo Around

Förberedelserna pågår och just nu är det båten som är i fokus, det blir ett Maxus 22 standardskrov med följande uppdateringar:

  • Dubbla roder
  • Förstärkt rigg
  • Nödutgång via akterspegeln
  • Nedgångsluckan stängd från sittbrunnen, det blir en lite annorlunda och tätare konstruktion
  • Navigationsbord och modifierad nedgångstrappa
  • Extra babystag
  • Ytterligare utrustning som till exempel: EPIRB, AIS, GPS, räddningsflotte, VHF