Beskrivning över kraven om CE-märkning

Båtstorlek

Båtens storlek har betydelse både för vilka krav som gäller och även för hur båten måste provas. Den gräns som gäller för hur båten ska provas, det vill säga vilken kontrollmodul som kan användas, är om båten är över eller under 12 meter. Kraven i standarderna för båten är däremot beroende av ett antal olika mått.

Designkategori

Designkategori som även kallas konstruktionskategori. Här bestämmer man sig för i vilken/vilka farvatten och under vilka förutsättningar båten är konstruerad för att användas. Valet av konstruktionskategori avgör vilka krav som ställs på båtens konstruktion samt vilka kontrollförfaranden som får användas. Följande konstruktionskategorier finns:
 

A - Ocean:  
Båtar konstruerade för att kunna genomföra längre resor under vilka vindstyrkan kan överstiga 8 på Beaufort-skalan (över 17 m/s) och den signifikanta våghöjden kan vara över 4 meter 

B - Utanför öppen kust och utomskärs:  
Konstruerad för resor utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 på Beaufort-skalan (upp till 20 m/s) och signifikant våghöjd upp till 4m.

C - Kustfarvatten och inomskärs:
Konstruerad för resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 på Beaufort-skalan (upp till 14 m/s) och signifikant våghöjd upp till 2m.

D - Skyddade farvatten:  
Konstruerad för att kunna genomföra resor på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 på Beaufort-skalan (upp till 8 m/s) och signifikant våghöjd upp till 0,3m.